Logo  Vennemeer 95 jaar donker 906x1024
Vennemeer kaart
Zwaar bewolkt en 14° C met windkracht 4

Laatste mededelingen

Nieuwe Leden Welkom! Geïnteresseerd? kijk op de website onder "Lid worden?" n aanvulling op het bericht van Hans en Mirjam kunnen we meedelen dat de toiletten vanaf as. weekend weer toegankelijk zijn voor leden en hun gaste... [lees meer]

Watersportvereniging Vennemeer

Gelegen aan de parel van de kagerplassen

 

Voorwaarden Lidmaatschap

Bij toelating tot het lidmaatschap van de WSV Vennemeer wordt een volledig exemplaar van de Statuten en Reglementen uitgereikt.   

   Soorten lidmaatschap

De Vereniging kent:

  1. "Zelfstandige leden": gewone leden
  2. "Partnerleden"         : de partners van zelfstandige leden

    Verplichte aanvraag van het huisgenootlidmaatschap

De aanvrager van een zelfstandig lidmaatschap is verplicht het partner-lidmaatschap aan te vragen voor zijn huisgenoten die mede gebruik zullen maken van de faciliteiten van de vereniging.

    Voorlopig lidmaatschap

Aan elke toelating tot definitieve lidmaatschap gaat een voorlopig lidmaatschap van 12 maanden vooraf, waarin u nog geen stemrecht heeft.

    Wachtlijsten

Indien het maximaal aantal ligplaatsen is bereikt worden goedgekeurde aanvragen op een wachtlijst geplaatst. In overleg met de havencommissaris kan bij hoge uitzondering een zgn. zwerfplaats worden toegekend.

    Bootverzekering

Indien u een ligplaats of een zwerfplek in de haven krijgt toegewezen bent u verplicht uw boot verzekerd te hebben middels een zgn. bootverzekering. Desgevraagd dient u inzage aan het bestuur te geven in de daarbij behorende bescheiden.